מידי שנה מקיים המכון מגבית "מחצית השקל" בתקופה זו, חודש אדר. תרומה למכון היא בבחינת  "זכר למחצית השקל" באופן המהודר ביותר, כאשר לחלק מהשיטות מדובר באופן בו ניתן לקיים את מצוות מחצית השקל מדאורייתא גם בימינו. 

השנה, נוסף על המצווה החשובה כבכל שנה, יש למגבית חשיבות קיומית עבור מכון המקדש, שזקוק לתרומה שלכם על מנת להמשיך בפעילות החשובה שלו. 

משבר הקורונה פגע באופן ישיר גם במכון המקדש, כאשר מצד אחד הוצאות התפעול היו כמו בכל שנה, אך ההכנסות פסקו כמעט לחלוטין בגלל היעדר תרומות ומבקרים במקום.

המשמעות של זה היא שהרבה מאוד מהמיזמים והפעילויות של המכון יוקפאו למרות החשיבות האדירה שלהם. 

הדרך היחידה שלנו להמשיך להכשיר את הלבבות והמעשים לבנין הבית היא רק ע"י התמיכה שלך. 

זו הזדמנות חד פעמית עבורך גם לקיים את מצוות מחצית השקל בהידור וגם להיות שותף בעשיה הגדולה שלנו שתכליתה בנין בית המקדש במהרה בימינו אמן. 

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש