פעילות נוער בנות

עלון של הנוער- העלון יוצא לאור בכל חודש, והוא מכיל כתיבות של בנות ונשים בנושא המקדש והגאולה.

קו נוער המקדש- שבו שיעורים, שירים, חיזוקים שבנות משאירות ושלוחות פורום לפעילות.

גרעינים פעילים בסניפים- חבורות לימוד בסניפי תנועות הנוער, שמטרתם לשלב לימוד עם פעילויות חווייתיות ופעילות בקהילה.

גרעיני חוץ- באולפנות שאין גרעין- נוער המקדש מגיע גם לשם, עם פעילויות של המדרשה לידע המקדש, שיחות והתוועדויות.
מבצעים- בכל תקופה מתקיים מבצע של נוער המקדש. בין המשתתפות במבצעים תתקיימנה הגרלות על פרסים. המבצעים כוללים לימוד על הנושא הדו-חודשי וביצוע משימות שקשורות לחומר הנלמד. על כל משימה שמבצעים יש לדווח וכך להכנס להגרלה.

מפגשי לימוד בזום- פעם בחודש מתקיים מפגש לימוד ושיח בגרעין המקדש הווירטואלי של נוער המקדש. המפגשים מתקיימים באמצעות אפליקציית זום, וניתן להרשם אליהם דרך המייל של נוער המקדש.