ברוכים הבאים לסיורי ט' באב של מכון המקדש

תודה לכל הצופים בסיור.

יהי רצון שנזכה לבניין המקדש בקרוב.