ביקור סגן שר החינוך מר אבי וורצמן

L0_0700_0400_IMG_0021
F0_0083_0065_IMG_0044
F0_0230_0200_avivartzman(1)