• Facebook

תנועת נוער המקדש הוקמה על ידי בני ובנות נוער, ופועלת להגביר את תודעת המקדש בעם ישראל כדי לבנות את בית המקדש במהרה

.בימינו

על מנת להפיץ את תודעת המקדש התנועה מקימה גרעיני לימוד בישיבות ובאולפנות, מקיימת כנסים וסמינריונים, יוצאת לשבתות מקדש בסניפי תנועות הנוער ומקימה דוכני הסברה והפצה בכל הארץ

התנועה פועלת בהדרכת והכוונת הרב ישראל אריאל שליט"א ורבני מכון המקדש

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il