פרשת דברים - תשע"ז

פרשת ואתחנן - תשע"ו

פרשת ואתחנן - תשע"ז

פרשת ואתחנן - תשע"ח

פרשת עקב - תשע"ו

פרשת ראה - תשע"ו

פרשת ראה - תשע"ז

פרשת שופטים - תשע"ו

פרשת שופטים - תשע"ז

פרשת כי תצא - תשע"ו

פרשת כי תצא - תשע"ז

פרשת כי תבא - תשע"ו

פרשת כי תבא - תשע"ז

פרשת כי תבוא - תשע"ח

פרשת נצבים - תשע"ו

פרשת נצבים וילך - תשע"ז

פרשת וילך - תשע"ו

פרשת האזינו - תשע"ז

Please reload