ביקור מ"מ רה"ע ירושלים - מר דב קלמנוביץ'

20160719_105756
20160719_105828