פרשת שמות - תשע"ז

פרשת שמות - תשע"ח

פרשת שמות - תשע"ט

פרשת וארא - תשע"ז

פרשת וארא - תשע"ח

פרשת וארא - תשע"ט

פרשת בא - תשע"ז

פרשת בא - תשע"ח

פרשת בשלח - תשע"ז

פרשת בשלח - תשע"ח

פרשת בשלח - תשע"ט

פרשת יתרו - תשע"ז

פרשת יתרו - תשע"ח

פרשת יתרו - תשע"ט

פרשת משפטים - תשע"ז

פרשת משפטים - תשע"ח

פרשת תרומה - תשע"ז

פרשת תרומה - תשע"ח

פרשת תרומה - תשע"ט

פרשת תצוה - תשע"ז

פרשת תצווה - תשע"ח

פרשת תצוה - תשע"ט

פרשת כי תשא - תשע"ז

פרשת כי תשא - תשע"ח

פרשת ויקהל - תשע"ט

פרשת ויקהל פקודי - תשע"ז

פרשת ויקהל פקודי - תשע"ח

Please reload