מחצית השקל - תשע"ט

מה זה בכלל?

מצות עשה מן התורה לתת מחצית השקל בכל שנה ושנה, שנאמר: "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש". בכסף זה היו גזברי המקדש קונים בהמות לקרבן ושאר הדברים הנצרכים להקרבת קרבנות הציבור לאותה שנה. במותר הכסף היו משתמשים לדברים נוספים הנצרכים לבניין המקדש וכליו.

 

מי החייבים במצווה?

החייבים במצות מחצית השקל הם: כהנים, לווים, ישראלים, גרים ועבדים משוחררים. לעומת זאת נשים פטורות מהמצווה, שכן בתורה נאמר 'איש', ככתוב: "ונתנו איש כופר נפשו" – איש ולא אישה. כך גם לעניין הגיל נאמר בתורה: "מבן עשרים שנה ומעלה", עם זאת יש אומרים שמגיל שלוש עשרה שנה חייבים במצווה, וגיל עשרים נאמר רק ליוצאי צבא במדבר. ויש אומרים, שמגיל שלש עשרה החיוב מדרבנן. גם אלו שפטורים מהמצווה - אם נתנו מקבלים מהם, וחייבים הם להמשיך בנתינה זו מטעם נדר גם בשנים שלאחר מכן. מאחר שנתינתם באה בתורת נדבה, צריכים הם למסור את כספם 'יפה יפה לציבור' שהרי קרבנות ציבור צריכים לבוא משל הציבור ולא משל היחיד. באשר לנכרי אם הביא מחצית השקל למקדש אין מקבלים אותה ממנו, ככתוב: "לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו". עני חייב במצווה גם אם לצורך קיומה יצטרך לקחת הלוואה או למכור בגדו, ככתוב: "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט".

אנו קוראים לכם, יהודי ישראל והתפוצות, השתתפו במצוות מחצית השקל עם מכון המקדש!

לתרומות לחצו כאן: 

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il