כולל בית הבחירה

במסגרת שאיפתו של "מכון המקדש" לדיוק מחקרי-הלכתי

מירבי, פועל לצד המכון כולל תורני שבו צוות מחקר העוסק

בחקר המקדש על כל מרכיביו: מבנה המקדש ולשכותיו, הכלים,

הבגדים, הצמחים, הצבעים, אבני החושן. 

צוות המחקר של המכון מורכב מתלמידי חכמים המתמחים במשך

שנים רבות בנושאי המקדש.

המכון נעזר במומחים במקצועות השונים: ארכיטקטורה, בוטניקה,

זואולוגיה, גימונולוגיה, ארכיאולוגיה ועוד. 

 

כיום, לומדים בכולל כ-6 אברכים-חוקרים המתמקדים בפרוייקטים רבים ומגוונים!


כל  זה בנוסף למענה יומיומי על שאלות בתחום המקדש.

את הכולל מנהיג הרב ישראל אריאל יחד עם בנו הרב עזריה אריאל.