פרשת ויקרא - תשע"ז

פרשת ויקרא - תשע"ח

פרשת צו - שבת הגדול תשע"ז

פרשת צו - תשע"ח

פרשת שמיני - תשע"ז

שבת חול המועד פסח - תשע"ח

פרשת תזריע מצורע - תשע"ז

פרשת תזריע מצורע - תשע"ח

פרשת מצורע- תשע''ט

פרשת אחרי מות-קדושים - תשע"ז

פרשת אחרי מות קדשים - תשע"ח

פרשת אמור - תשע"ח

Please reload