לימוד יומי עם המשפחה

461.jpg

דף לימוד ושאלות לסיכום:

ביכורים (חלק שלישי)   לחץ כאן

דפי לימוד של ימים קודמים:     לחץ כאן