מצוות מחצית השקל

לשכת מחצית השקל

התורם אומר:

הנני מקיים מצוות 'מחצית השקל'

ויוסיף: הכסף אינו הקדש!

(מן הראוי לתרום עבור כל בני המשפחה)