לחצו כאן: 

אנו קוראים לכם,

יהודי ישראל והתפוצות,

השתתפו במצוות קרבן הפסח

עם מכון המקדש!

קרבן פסח - תש"פ

'כל דצריך ייתי ויפסח'

 

מנוי לקרבן פסח

ב'מכון המקדש' מכינים את הנדרש לקראת הקרבת קרבן פסח תש"פ.

הוכנו בגדי כהונה, מזרקים, מזבח, כלי נגינה ועוד.

כן הוכשרו כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם בהלל על הדוכן.

כדרכנו, קנינו גדיים וטלאים עבור בני החבורות המעוניינים להימנות על הקרבן. השתתפות כמנוי על הקרבן היא שנים עשר שקלים לנפש במשפחה.

ההצטרפות כמנוי על הקרבן באה כדי לנקוט פעולה מעשית מול אזהרת התורה (במדבר ט, יג): "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח

ונכרתה הנפש ההיא מעמיה".

השנה יש לכך סיבה נוספת, על פי הכתוב בהקרבת קרבן פסח במצרים (שמות יב, כג): "ועבר ה' לנגוף את מצרים... ופסח ה' על הפתח

ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף".

במידה שלא נזכה להקריב את הפסח במועדו, יהיה כסף זה לכפרה על ישראל,

ותרומה להמשך העשייה לקראת בניין בית המקדש במהרה בימינו.

בברכה ותפילה

יהי רצון שנבנה את בית המקדש במהרה בימינו

הרב ישראל אריאל

מייסד וראש מכון המקדש

איך נעשית הקרבת קרבן פסח בימינו? - להורדה לחצו כאן

הנוסח המורחב לליל הסדר למנויי קרבן פסח - להורדה לחצו כאן

לקריאת תקנון קרבן פסח תש"פ - להורדה לחצו כאן

תעודת השתתפות בקרבן פסח לעריכה לרוכשים - להורדה לחצו כאן

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il