בית ספר לכהנים

נושאי הלימוד:

  1. הרב ישראל אריאל - עבודות ההיכל: מזבח הזהב והקטורת, מנורת הזהב, לחם הפנים.

  2. הרב עזריה אריאל - הלכות טומאה וטהרה.

  3. הרב יהושע פרידמן - לשנה א'- הלכות לבישת בגדי כהונה, הלכות קידוש ידיים ורגליים, עולות העוף, חטאת העוף. לשנה ב'- בקרת מומים.

  4. הרב יעקב סביר- מנחות.

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש