ארץ ישראל מקודשת - בזכות המקדש

!?בית המקדש - משמים

שיעורי המקדש - קרבן פסח

שיעור על דברים נוספים שהיו בקודש הקודשים

שיעור על תפקידי הכהן הגדול מחוץ לבית המקדש

?שיעור על מצוות מלך - קודמת לבניין המקדש

שיעור על פרשת תרומה

נס חנוכה - הסיפור האמיתי

עקידת יצחק

האשה במקדש

"מקריבים על אף על פי שאין בית"

ראש השנה במקדש

העליה לרגל לקראת פסח

הגויים במקדש

שיעור לחג השבועות

חידוש העבודה בימינו

קדושת המחנות במדבר ובירושלים

קרבן העומר

המקדש לאורך הדורות

מחצית השקל

1 / 2

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il