פרויקט פרה אדומה

?מצוות פרה אדומה - במילים אחרות - למה לנו אפר פרה אדומה

1/1/2020

קיום המצווה לאורך ההיסטוריה

1/1/2020

עשיית פרה אדומה בהעדר מקדש

1/1/2020

הלכות הקשורות לפרה מרגע ההמלטה ועד לשריפתה

1/1/2020

הלכות הקשורות בכח האדם עוסק במצווה

1/1/2020

 • מצוות פרה אדומה המחוייבות הכהן

 • מי יכול לקחת חלק במצווה?

 • הלכות הנוגעות לעסקים במצווה ושמירתם בטהרה עד למקום שריפת הפרה

 • שאלונים לזיהוי טהורים + קישור לשאלונים

שריפת הפרה

1/1/2020

 • מקום שריפת הפרה

 • הלכות קצרות הנוגעות לשריפת הפרה

 • מאמרים נרחבים 

 • הלכות הנוגעות לאפר הפרה:

 • כלי האיסוף

 • מי רשאי לאסוף?

 • מה מערבבים עם האפר?

 • כיצד ניתן להפיק כמות גדולה של אפר?

 • כיצד נטהרים העוסקים במצווה?

?כיצד משתמשים באפר פרה אדומה

3/1/2023

הפרה האדומה בימינו

23/2/2023

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

 • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש