ביקור מנכ"ל מנהלת השירות לאומי אזרחי - מר שר שלום ג'רבי

20160620_113029
20160620_113041