שער הניצוץ


שער הניצוץ: אחד משערי העזרה הצפוניים.

שער הניצוץ נקרא תחילה 'שער יכניה'[1] לכבוד המלך יכניה, שמסר נפשו על המקדש, ולאחר מכן שונה שם השער ל'שער הניצוץ'.

תיאורו: שער הניצוץ הוא אחד מן השערים הצפוניים של העזרה, הסמוכים לחלקה המערבי, והוא השער המערבי ביותר בין שלושת השערים שבצפון. לשער זה אכסדרא הפונה כלפי חוץ ועליה בנויה על גבי אכסדרה זו ופתח השער פונה לכיוון החיל*[2].

תפקידו: על אכסדרת שער בית הניצוץ שמרו הכהנים, ומתחתיהם שמרו הלויים[3].

מקור השם: יש אומרים שנקרא על שם 'בית הניצוץ'[4] שהיה בעלייה שעל גביו, שכן היתה שם מדורה עם אש תמיד, וממנה נטלו גחלים להדליק אש על המזבח[5].


שער הניצוץ בצפון העזרה

בציור נראה 'שער הניצוץ' בצפון מערב העזרה. שער זה היה מיוחד באכסדרה של עמודים שהיתה משני צידיו. על גביו היה 'בית הניצוץ', שם שמרו הכהנים. יש דעה, ששם היתה אש תמיד שממנה נטלו גחלים להבעיר את אש המזבח.

[1] עיין ערך שער יכניה.

[2] מידות א, ה. רמב"ם בית הבחירה ח, ה.

[3] תמיד א, א. רמב"ם בית הבחירה ח, ה.

[4] עיין ערך 'בית הניצוץ'.

[5] רא"ש למידות א, ה.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש