שער השיר


שער השיר: שער בצפון העזרה, המזרחי בין שערי הצפון.

נאמר במשנה: "שלשה עשר שערים [היו בעזרה]... בצפון - סמוכין למערב: שער יכניה, שער קרבן, שער נשים, שער השיר"[1]. לאור האמור, שער השיר היה המזרחי בין השערים בכותל הצפוני של העזרה. לעומת זאת מצינו משנה שאינה מונה את שער השיר[2].

תיאורו: שער השיר הוא שער צפוני סמוך למזרח העזרה וללשכת הגזית. גובהו עשרים אמה ורוחבו עשר אמות, ודלתותיו מחופות זהב[3].

מקור השם ותפקידו: 'שער השיר' נקרא על שם כלי הנגינה שהיו מביאים הלויים דרך שער זה. שכן כלי הנגינה היו מאוחסנים בלשכות מיוחדות בעזרת נשים, מצד חמש עשרה המעלות שבשער ניקנור – כמובא במשנה: "ולשכות היו תחת עזרת ישראל, ופתוחות לעזרת הנשים, ששם הלויים נותנים - כנורות ונבלים ומצלתיים וכל כלי שיר"[4]. בעת הקרבת התמיד, נכנסו המשוררים והמנגנים לעמוד על הדוכן דרך שער זה. במיוחד ברגלים, שהיו לויים מרובים, והגיע מספרם למאות, וכגון בעניין החצוצרות, הגיע מספרם למאה ועשרים[5], לפיכך התקינו להם כניסה מיוחדת כדי שיכנסו משער זה ללא תקלות, כדי לעמוד על עומדם לפתוח בשירה ונגינה על הדוכן במזרח העזרה.


שער השיר

בציור נראה שער השיר, דרכו עוברים הלויים המשוררים והמנגנים, כדי להגיע למקומם על הדוכן בעזרה. כן נראים לויים נושאי חצוצרות וכינורות בעת הרגל בדרכם לשורר על הדוכן.

[1] משנה שקלים ו, ג. מידות ב, ו.

[2] מידות א, ה.

[3] מידות ב, ג. רמב"ם בית הבחירה ה, ה.

[4] מידות ב, ו.

[5] רמב"ם כלי מקדש ג, ד.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש