שער קיפונוס


שער קיפונוס: שער בחומת הר הבית המערבית המשמש כניסה ויציאה.

חמשה שערים נזכרים במשנה שהיו להר הבית, ושלשה מתוכם משמשים כניסה ויציאה. לפי המבואר במפרשים היו אלה שערים רחבים המאפשרים להמון עולי הרגל לנהור לרחבת הר הבית ואף לצאת מחצרותיו באופן חופשי , וכלשון המשנה: "חמשה שערים היו להר הבית שני שערי חולדה מן הדרום - משמשין כניסה ויציאה. קיפונוס מן המערב משמש כניסה ויציאה"[1].

מקור השם: יש מן הראשונים שפירש, "לפי שהשכינה במערב היה השער הזה ראש לכל השערים"[2]. מן האחרונים יש מי שכתב שקראו לו על שם האיש שבנאו[3], ויש אומרים שנקרא על שם גן ורדים שהיה בקרבת השער, שכן פירוש קיפונוס ביוונית - עבודות הגן[4].

תיאורו: שער קיפונוס היה גבוה עשרים אמה ורחב עשר אמות, דלתותיו מצופות זהב[5]. שער זה פנה אל העיר במערב, ומשם היתה נהירה גדולה של תושבי העיר ועולי הרגל להר הבית, משום כך נעשה שער זה ברחבות לאפשר לכולם כניסה ויציאה מהירה.


קשת וילסון – בדרך אל 'שער קיפונוס'

בציור נראית 'קשת וילסון' בעת שנחפרה ונחשפה על ידי החוקרים. קשת זו היא אחת מתוך כמה קשתות ששרדו מן הגשר העתיק המוביל מן העיר במערב ל'שער קיפונוס' בכותל המערבי של הר הבית.

מעולם המחקר

שער קיפונוס במערב הר הבית

בחפירות הכותל המערבי נחשפו ארבעה שערים הנקראים על שם החוקרים השונים: השער הדרומי ביותר נקרא 'שער רובינזון', על שם חוקר אנגלי שגילה אותו. המפתן של שער זה היה בגובה רחבת הר הבית כיום. שער שני – צפונה לו, נקרא 'שער ברקלי' על שם החוקר שגילה אותו. שער זה נמצא כיום באזור 'עזרת נשים' בכותל המערבי, והוא נמוך מרחבת הר הבית. השער נועד לכניסה למרתפים מתחת להר הבית. שער שלישי הוא השער המרכזי בכותל המערבי, ונועד לציבור המגיע מירושלים במערב, לפיכך יצרו גשר המחבר את שכונות העיר במערב למקדש, כדי להקל על עולי הרגל. גשר זה הוביל לשער המרכזי הפתוח לרחבת הר הבית - הוא 'שער קיפונוס'. שרידי הגשר והקשתות עליהן הוא עומד שרדו עד היום. אחת הקשתות הללו נקראת 'קשת וילסון' על שם חוקר שגילה אותה. כיום משמשת קשת זו כמקום תפילה בכותל המערבי. לאור האמור, שער קיפונוס מזוהה עם 'שער השלשלת' כיום. אכן, בחפירות שנערכו סמוך לשער זה נחשפה מערכת מדרגות, שעלו מן הגשר אל שער קיפונוס. שער נוסף שנקבע בכותל המערבי מצפון לשערים אלה, נקרא 'שער וורן' על שם החוקר שגילה אותו. שער זה נמוך מרחבת ההר, ומוביל למרתפי ההר ולמחילות שמתחתיו.


'שער קיפונוס' - במרכז הכותל המערבי

בציור נראית תכנית המקדש והר הבית, וכן הכותל המערבי לכל אורכו. לאורך הכותל נראים ארבעה שערים. השניים העליונים נפתחו לרחבת הר הבית. השניים הנמוכים נפתחו למחילות הר הבית ולמרתפים. השער במרכז הוא 'שער קיפונוס'.

[1] מידות א, ג.

[2] פירוש הרא"ש מידות א, ג; ומצא לכך רמז בלשון היוונית.

[3] תפארת ישראל מידות א, ג. אות כה.

[4] תפארת ישראל שם.

[5] מידות ב, ג. רמב"ם בית הבחירה ה, ה.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש