רחל


רחל: כבשה נקבה בשנתה השניה, הקרבה כקרבן שלמים.

במשפחת הכבשים ישנם שני זוגות: כבש* וכבשה, איל* ורחל*. הרחל היא כבשה בוגרת בשנתה השניה. רחל, אינה קרבה בשאר הקרבנות הקרבים על גבי המזבח, אלא כקרבן שלמים.

הקרבנות שיכולים לבוא מרחלים: רחלה היא כבשה בוגרת, משמלאו לה שנה ושלושים ואחד יום עד סוף שנה שניה[1]. הלכה היא, שאינה קרבה אלא כשלמים בנדר ובנדבה*, כגון שלמי ביכורים*, שלמי חגיגה*, שלמי שמחה*, חגיגת ארבעה עשר*, שלמי הגר* וקרבן תודה*. רחלה אינה קרבה לעולה* מפני שאין עולה באה אלא מן הזכרים[2]. כמו כן, אינה קרבה כחטאת* יחיד מפני שחטאת יחיד באה רק מכבשה בשנתה הראשונה.

נסכי קרבן הבא מרחלה: נסכי איל, שהוא בן שנתיים, מרובים מנסכי כבש, לא כן נסכי רחל אינם מרובים, אלא מידתם כנסכי הכבש: עשרון סולת בלול ברביעית ההין שמן ויין רביעית ההין[3].

בכור: בדיני בכורות נאמר: רחל שילדה כמין עז זכר, ועז שילדה כמין רחל זכר, פטור הוולד מן הבכורה, עד שיהיה בצורתו כאמו, כלומר, צורת כבש[4].


רחל במרעה

בתמונה נראית רחל בת שנתיים מניקה גדי בימיו הראשונים

[1] מנחות צא, ב ברש"י כת"י ד"ה רחלה; רע"ב ותפארת ישראל מנחות יג, ז.

[2] ויקרא א, ג; רמב"ם מעשה הקרבנות א, ה.

[3] מנחות צא, ב; רמב"ם מעשה הקרבנות ב, ד.

[4] בכורות טז, ב; רמב"ם בכורות ב, ו.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש