קילופה


קילופה: אחד מסממני הקטורת.

הקילופה היא אחד הסממנים שלא נזכרו במפורש בתורה, אלא ברשימת הסממנים שבדברי חז"ל[1]. בעת הכנת הקטורת במקדש עבור הקטרת הקטורת בהיכל משך שנה שלמה, מביאים קילופה במשקל שלושה מנים[2].

זיהויה: יש אומרים שהקילופה היא אגוז מוסקט, הנקרא בערבי 'דארכסא'[3]. להלכה כתבו הראשונים שהקילופה היא קליפת קינמון הכסיה, הנקראת בערבית 'קשר סליכא', ויש גורסים - 'קסבר סליכה'[4]. השם המדעי של סממן זה הוא: Cinnamomum assia. עוד יש מן הראשונים שכתב שהקילופה היא הקנה הנקרא "קנה בושם", הנמנה עם סממני שמן המשחה[5], ושמו בערבית הוא 'דראצוני', המזוהה אף הוא עם קליפת קינמון הכסיה דלעיל[6].


קילופה

בתמונה נראית קליפת 'קינמון הכסיה', יחד עם עלי השיח ממנו מלקטים את הקליפה הריחנית. שיח ריחני זה נקרא בערבית 'קשר סליכא', ושם זה נזכר כ'קילופה' בדברי הרמב"ם (כלי מקדש ב, ד).

[1] כריתות ו, א.

[2] כריתות שם. רמב"ם כלי המקדש ב, ג.

[3] ערוך ערך קלופה.

[4] רמב"ם שם ה"ד.

[5] שמות ל, כג.

[6] רמב"ן שמות ל, לד.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש