מסיבה ההולכת תחת הבירה


מסיבה ההולכת תחת הבירה: מחילה המובילה מבית המוקד* לבית הטבילה*.

'מסיבה' עניינה מעבר צר ובו מדרגות ההולכות בצורה סיבובית. וכתבו הראשונים: "הוא בנין עמוד אבנים, עשוי מעלות מעלות, וההולך בהן דומה כמקיף סביבות עמוד. ועולין בו כמה וכמה אמות גבוה, ואין צריך לשפע כשאר סולם כי הקיפו הוא שיפוע"[1]. במקדש היו 'מסיבות' אחדות, חלקן עלו לראש גג ההיכל, וחלקן הובילו אל מחוץ למקדש, וכך היה ב'מסיבה ההולכת תחת הבירה'.

מטרת המסיבה: הלכה היא, שמחילות* ההולכות מתחת לאדמה לא נתקדשו, לאור האמור, במקרה שאחד הכהנים הישנים בבית המוקד היה נטמא בקרי, היה עליו ללכת לבית הטבילה כדי להיטהר. כהן זה עשה את דרכו דרך המסיבה, שהיתה מחילה ההולכת מתחת לקרקע, וכלשון המשנה: "יוצא והולך לו במסיבה ההולכת תחת הבירה, והנרות דולקין מכאן ומכאן עד שהוא מגיע לבית הטבילה... ירד וטבל עלה ונסתפג... בא וישב לו אצל אחיו הכהנים עד שהשערים נפתחים - יוצא והולך לו"[2].


תוואי המסיבה: פתח המסיבה הפתוח בתוך המקדש נפתח לאותו חלק של בית המוקד הנמצא בחול, משום שמחילה הנפתחת פנימה יותר לתוך שטח העזרה - מתקדשת[3]. ההבנה המקובלת היא, שהמסיבה היתה הולכת תחת הבירה*, ויש מי שסובר, שהמסיבה היתה הולכת תחת החיל[4].

נרות דולקים: לאורך המסיבה היו נרות דולקים משני הצדדים להאיר את המחילה ליוצאים ולנכנסים ביום ובלילה[5].

המסיבה ההולכת תחת הבירה

בציור נראית מסיבה תת קרקעית במקדש היוצאת מבית המוקד לכיוון היציאה החוצה. כהן שנטמא הגיע באמצעותה לבית הטבילה, ומשם היה ממשיך במסיבה זו אל מחוץ למקדש.

[1] רש"י מלכים א' ו, ח; כתב: "'בלולים' - תרגם יונתן: 'מסיבתא' , וכן ביחזקאל מא, ז; כתב: "'וכן התחתונה' - תרגם יונתן: וכן במסיבתא סלקין מן ארעיתא לעיליתא... וכן יעלו ע"י מסיבה מן התחתונה אל העליונה".

[2] תמיד א, א. תמיד כו, ב; רמב"ם בית הבחירה ח, ז.

[3] פסחים פה, א; רמב"ם שם ו, ט.

[4] דעת רבי אליעזר בן יעקב מידות שם, ובפירוש הרמב"ם כתב שאין הלכה כמותו.

[5] משנה תמיד א, א ומידות שם; רמב"ם שם ה, יא.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש