מסך שער החצר


מסך שער החצר: וילון שהיה פרוס בשער חצר המשכן* מצד מזרח.

מסך שער החצר מתואר בתורה, ככתוב: "ולשער החצר - מסך עשרים אמה; תכלת ארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה רוקם, עמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה"[1]. המסך היה בצד המזרחי של חצר המשכן, ושימש כוילון להסתיר את הנעשה בחצר המשכן, מפני כבוד העבודה.

מקום המסך ומידותיו: אורך המסך היה עשרים אמה, כאורך פתח החצר[2], וגובהו חמש אמות, כגובה קלעי* החצר[3]. האורך הכללי של הקלעים בצד המזרחי של חצר המשכן, היה חמישים אמה. מהם חמש עשרה אמה בדרום וחמש עשרה אמה בצפון. באמצע היה פתח לחצר, ברוחב עשרים אמה, והקלעים של מסך שער החצר שימשו כוילון לפתח זה[4].

חומרי המסך והעמודים: המסך היה עשוי תכלת*, ארגמן*, תולעת שני* ושש* משזר*[5] - מעשה רוקם*.[6] מסך זה היה תלוי על ארבעה עמודים* של חצר המשכן, ואותם עמודים עמדו על ארבעה אדני* נחושת[7]. בעת מסעות ישראל במדבר, היו בני גרשון ממונים לשאת את מסך פתח החצר, יחד עם משא המשכן המוטל עליהם[8].


מסך שער החצר - בחזית המשכן

בציור נראה מסך שער החצר בחזית המשכן במזרח. המסך מסתיר את הנעשה בחצר, אך מאידך משאיר אפשרות כניסה לחצר המשכן ויציאה ממנו.

[1] שמות כז, טז. וראה פסוק דומה בתיאור עשיית המשכן בשמות לח, יח.

[2] שמות כז, טז; לח, יח.

[3] שמות לח, יח.

[4] רש"י שמות כז, יג.

[5] פשתן.

[6] שמות שם ושם.

[7] שמות כז, טז; לח, יט.

[8] במדבר ג, כו.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש