מיתר


מיתר: חבל עבה ששימש לקשירת יריעות המשכן, וכן לחיזוק עמודי החצר והקלעים.

שלושה דברים במשכן נקשרים ומחוזקים באמצעות מיתרים, והם: יריעות המשכן, עמודי החצר, והקלעים[1]. בתורה נאמר: "ואת קלעי שער החצר אשר על המשכן... ואת מיתריו"[2]. עוד נאמר: "ועמודי החצר סביב... ומיתריהם"[3]. המיתרים נזכרים גם בעניין הקלעים, ככתוב: "את קלעי החצר... ואת מיתריהם"[4].

מיתרי אהל המשכן וקלעי החצר: כדי שיריעות המשכן וקלעי החצר לא יתעופפו ברוח, חיברו בוני המשכן את חלקם התחתון של היריעות והקלעים ליתדות נחושת שהיו תקועות בקרקע. החיבור ליתדות נעשה באמצעות מיתרים[5]. את המיתרים נשאו בני גרשון[6].

מיתרי עמודי החצר: הקלעים שהקיפו את חצר המשכן היו כמין מפרשי ספינה, וחוברו אל עמודי החצר באמצעות מיתרים וקונטיסין. החיבור נעשה באופן, שלקצה כל עמוד היה מחובר קרש שנקרא 'קונטס', שאליו מחברים את הקלעים בעזרת המיתרים[7].


קלעי החצר וחיזוקם באמצעות מיתרים

בציור נראים המיתרים שחיזקו את קלעי החצר סביב המשכן. היכולת של הקלעים לעמוד בפני הרוחות, היתה עקב מתיחת מיתרים מחוץ לחצר וכן לתוך החצר. העמודים והקלעים חוזקו באמצעות יתידות לקרקע.

[1] ברייתא דמלאכת המשכן פרק ה; רש"י לבמדבר ד, לב; שפתי חכמים שם אות ל.

[2] במדבר ג, כו.

[3] במדבר ג, לז.

[4] במדבר ד, כו.

[5] רש"י במדבר ד, לב.

[6] רש"י לבמדבר ד, לב. ועיין רמב"ן שם שכתב שאת מיתרי קלעי החצר נשאו בני מררי עיין שם.

[7] רש"י על התורה שמות כז, י. על פי ברייתא דמלאכת המשכן פרק ה. ונשנה שוב ברש"י על התורה במדבר ד, לב. ועיין שפתי חכמים שם אות ל.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש