מכונות


מכונות: מתקן נייד ובו גלגלים אשר שימש בסיס לכיורים בבית המקדש הראשון.

שלמה המלך התקין בבית המקדש הראשון עשרה כיורים בעזרה. כיורים אלה עמדו על עגלות ניידות, אשר נעשו בצורה אמנותית וחדשנית, ונקראו 'מכונות'.

תיאור המכונות במקרא: המכונות היו עשויות מנחושת, וצורתן היתה ריבועית. אורך הכיור ורוחבו ארבע אמות וגובהו שלוש אמות[1]. מסביב למכונה, מארבעת צדדיה, היו מסגרות. על המסגרות היו 'שלבים' - כעין שלבי סולם, ובין השלבים היו צורות של אריות, בקר וכרובים. מעל המסגרות היה כן שעליו ישב הכיור[2]. מתחת למסגרות היו ארבעה גלגלים, שנים מלפנים ושנים מאחור, וגובהם היה אמה וחצי[3]. גג המכונה שהיה על המסגרות היה משופע, ובאמצעו היה חלל עגול, בהיקף אמה וחצי, וסביבו מחיצה מעוטרת שגובהה חצי אמה[4]. מארבע פינות המכונה עלו ארבע כתפות שתמכו את הכיור[5].


הכיור הגדול במקדש שלמה

אחד הכיורים במקדש שלמה היה כיור גדול במידותיו. על כיור זה עמד שלמה בתפילה בעת חנוכת המקדש, כמובא בדברי הימים ב' ו, יב: "כי עשה שלמה כיור נחושת ויתנהו בתוך העזרה: חמש אמות ארכו, וחמש אמות רחבו ואמות שלוש קומתו. ויעמוד עליו ויברך על ברכיו נגד כל קהל ישראל, ויפרש כפיו השמימה". מתחת לכיור נראים גלגלים, ובאמצעות 'מכונות' אלה ניתן לנייד את הכיור בעזרה.

מקום המכונות: חמש מכונות עמדו בצד ימין של ההיכל, וחמש מכונות עמדו בצידו השמאלי של ההיכל[6], ועליהן הכיורים.


כיור על גבי מכונה במקדש שלמה

שלמה המלך הכין עשרה כיורים על גבי 'מכונות'. צורת המכונות והעיטורים עליהן מתוארת בכתובים בלשון עשירה בפרטים, אולם הפרשנים התחבטו בפירוש המדויק של המושגים. בציור שלפנינו מובא תיאור אפשרי של כיור ממונע על מכונה וגלגלים. הכהנים מילאו את הכיור מן ה'ים שעשה שלמה' ומשם הביאו את המים לפינות העזרה, לצורך הקרבנות ושאר צורכי העבודה.

[1] מלכים א' ז, כז. תיאור המכונות מופיע בספר מלכים א' ז, כז - לז. והוא קשה להבנה משום שמרובים בו המונחים הצורניים והאומנותיים שאינם מוכרים לנו. המפרשים נחלקו בביאור פסוקים אלו; תיאור המכונות דלהלן מבוסס על פירוש רש"י.

[2] שם כח - כט ורש"י שם.

[3] שם ל; לב ורש"י שם.

[4] שם לא; לה ורש"י שם.

[5] שם ל; לד ורש"י שם.

[6] שם לט.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש