מטוטלת


מטוטלת: בגד או טבעת שהיו נתונים מעל כיסוי בזיך הקטורת.

בזך* הקטורת היה נתון בתוך כף הקטורת*, שהיתה קערה גדולה ובה הונח הבזך כדי לרוקן את תוכנו לידי הכהן, ולמנוע פיזור של הקטורת על הרצפה. על גבי הבזך הותקן כיסוי, שנועד לכסות את סממני הקטורת. במשנה מובא, שעל כיסוי זה היתה 'מטוטלת' מלמעלה[1].


מטוטלת – טבעת

בתמונה נראית טבעת בראש מכסה הבזך. יש אומרים שנעשתה לנוי, ויש אומרים שנעשתה לקיום הפסוק בשמות כח, לה: "ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה' ובצאתו ולא ימות", כלומר, טבעת זו, היתה משמיעה קול בעת כניסת הכהן להיכל להקטיר קטורת.


מהי מטוטלת: דעות שונות נאמרו במפרשים בעניין זה, יש אומרים, שהמטוטלת היתה כמין מפית נאה אשר ניתנה על הבזיך לנוי[2]. ויש מי שכותב, שבגד זה היה עשוי זהב[3]. עוד יש מי שכתב, שהיתה זו טבעת מזהב, המשמשת כידית למכסה[4]. ויש אומרים, שהיה זה כר של עור הנתון לכיסוי מלמעלה, כדי שריח הקטורת לא יצא[5].

מטוטלת – כיסוי בד

בתמונה נראית מערכת כלי הקטורת מונחת על גבי מפית רקומה. לדעת כמה מן הפרשנים מפית זו היא ה'מטוטלת' הנזכרת במשנה, ובה היו מכסים את הקטורת לשם הכבוד, בעת כניסת הכהן להקטיר קטורת בהיכל.

[1] משנה תמיד ה, ה.

[2] רע"ב שם בשם הערוך. ברמב"ם תמידין ומוספין ג, ד הזכיר כי היה בגד בו כיסו את הכף, אם כי מדבריו בפירושו למשנה משתמע, שכיסו בו את הבזיך שבתוך הכף.

[3] ערוך ערך מטוטלת: "כיסוי זהב דומה לחתיכת בגד, שאין לה שפה בטבעת".

[4] רע"ב שם בשם רבותיו; פירוש הרא"ש שם, ולפי הגרסה 'מטולטלת'.

[5] רא"ש שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש