מורם מתודה


מורם מתודה: החלקים מקרבן תודה המונפים והניתנים לכהנים למאכל.

דינו: נאמר בתורה לגבי לחמי התודה*: "והקריב ממנו אחד מכל קרבן, תרומה לה' לכהן..."[1]; ולגבי החזה-ושוק* של התודה: "כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם, ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו..."[2]. מכאן למדו חז"ל, שהמורם מתודה נאכל לכהנים, לבני משפחותיהם ולעבדיהם, ונאכל בקדושה ובטהרה בתחומי העיר ירושלים כדין התודה עצמה[3].


הנפת חלקי קרבן תודה בעזרה במקדש

בציור נראה אדם המביא קרבן תודה בעזרה. בידיו הוא נושא חזה ושוק ולחמים, שנטל מתוך הקרבן. את אלו מניף הכהן, ולאחר הקרבת הקרבן אוכלים הכהנים ובני משפחותיהם את המורם מקרבן התודה בקדושה ובטהרה בתחום חומת ירושלים המקודשת.

[1] ויקרא ז, יב.

[2] ויקרא ז, לד.

[3] משנה זבחים ה, ו; רמב"ם הלכות מעשה קרבנות י, ד.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש