מותר שלמים


מותר שלמים: קרבנות הקרבים שלמים בנוסף לקרבן השלמים.

מותר שלמים קרב כשלמים, פעמים שקרב המותר עצמו, ופעמים שקרבים דמיו, כלומר הוא נמכר בכסף, ובכסף הנקנה מביא שלמים.

דוגמאות למותר שלמים:

א. ולד זכר שלמים קרב כשלמים*, אך ולד ולד השלמים[1] אינו קרב כשלמים[2].

ב. תמורת השלמים, הרי היא כשלמים לכל דבר[3].

ג. ולדות תמורת השלמים קרבות כשלמים[4].

ד. ולד בעלת מום - שהיא שלמים- קרבה כשלמים[5].

ה. תמורת בעלת מום עובר קרבה כשלמים[6].

ו. שלמים שהזקינו, כגון, פר* מעבר לגיל שלוש, או כבש מעבר לגיל שנתיים וכדומה[7].

[1] נכד.

[2] תמורה יח, א. רמב"ם הלכות תמורה ד, א.

[3] תמורה יז, ב. רמב"ם הלכות תמורה ג, א.

[4] תמורה יח, א. רמב"ם הלכות תמורה ד, א. ועיין שיטה מקובצת תמורה יח, א. אות יא. שהביא גרסת רש"י ורגמ"ה שסוברים שולדות תמורת השלמים הרי הם כולד ולד השלמים ואינו קרב.

[5] תמורה יז, ב. רמב"ם הלכות תמורה ד, ט.

[6] תמורה יג, א. רמב"ם הלכות תמורה א, יג. ועיין ברמב"ם ג, ד. שאם הקדיש קרבן כבעלת מום קבוע, אפילו תמורתה אינה קרבה.

[7] חזון איש פרה פרק א, ס"ק ג.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש