לשכת עושי חביתין


לשכת עושי חביתין: לשכה שבה אפו וטיגנו את חביתי הכהן גדול.

לשכת עושי חביתין היתה מקום מיוחד להכנת מנחת הכהן הגדול, שהיה מקריב כל יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, ונקראת 'מנחת חביתין'*[1]. בלשכה זו היו מכינים את הבצק של שתים עשרה החלות מהן היה עשוי הקרבן. לשם כך הכינו תנור מיוחד ובו אופים ומטגנים את החלות בשמן.

מיקומה: מקום הלשכה משמאל לשער ניקנור* בצד דרום[2]. יש מי שכותב, כי היא היתה סמוכה ללשכת השמנים שבעזרת נשים, מאחר שהיה צורך להעביר לשם בקביעות את השמן לצורך המנחות[3]. ליד לשכה זו היו נפגשות שתי קבוצות הכהנים, אשר היו בולשות את העזרה בסוף כל לילה[4].

קדושתה: לשכה זו היתה מקודשת בקדושת העזרה, שהרי אפיית המנחות צריכה להיות בקודש[5]. יש מי שכותב, שהיה לה פתח גם לחול - לעזרת נשים, לשם העברת השמנים מהלשכה הסמוכה שם, לאור האמור, חציה הפתוח לעזרת נשים היה חול, וחציה הפתוח לעזרה היה קודש[6].


הכנת מנחת כהן גדול בלשכת עושי חביתין

בציור נראים הכהנים מכינים את מנחת הכהן הגדול בלשכת עושי חביתין עם שחר. המנחה היתה נעשית משתים עשרה חלות, והיתה נאפית בתנור ומטוגנת בשמן.

[1] רע"ב מידות א, ד.

[2] רמב"ם בית הבחירה ה, יז (ע"פ המשנה במידות שם).

[3] פירוש עזרת כהנים למידות שם, מהדורת תורת המקדש עמוד שסב.

[4] תמיד פרק א משנה ג; ראה ערך בילוש-העזרה.

[5] תפארת ישראל מידות פרק ה בועז אות ב.

[6] פירוש עזרת כהנים שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש