לשכת בדק הבית


לשכת בדק הבית: לשכה שהיתה במקדש, ובה היו מניחים כסף וזהב לצורך בניין המקדש, שיפוצו ותיקונו.

תפקידה: לשכת בדק הבית היא לשכה שהיתה במקדש, בלשכה זו היו כספים המיועדים לבדק הבית*[1]. בנוסף לכספים שנתרמו ללשכה זו, נתרמו גם כלים שונים ל'לשכת נדבת הכלים'*, ומידי שלושים יום, היו ממיינים את הכלים, וכלים שלא היה למקדש צורך להשתמש בהם – נמכרו, והכסף שנתקבל תמורתם הונח בלשכת בדק הבית[2]. ומובא בדברי חז"ל: "לשכת הכלים - כל מי שהוא מתנדב כלי זורקו לתוכה, ואחת לשלשים יום הגיזברין פותחין אותה. כלי שמצאו בו צורך לבדק הבית מניחין אותו, והשאר נמכרין ודמיהן נופלין ללשכת בדק הבית"[3].


תרומה ללשכת בדק הבית

בציור נראה אדם המביא את תרומתו ללשכת בדק הבית. הממונה על הלשכה היה ממיין את הכלים, ואת אלו שנדרשו לעבודת המקדש, כגון כדים לשמן ויין היה משאיר, ואת הכלים שאין להם שימוש היה מוכר והכסף לבדק הבית.

[1] ראב"ד שקלים ד, י. רע"ב שקלים ה, ו.

[2] שקלים ה, ו. רמב"ם ערכין וחרמין ב, יב.

[3] שקלים ה, ד.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש