הדחה


הדחה: שטיפה וניקוי חלקי הקרבן במים בטרם הקטרתם על גבי המזבח.

נאמר בתורה: "וקרבו וכרעיו ירחץ במים"[1], מכאן למדו חז"ל שלאחר הפשט* וניתוח* הקרבן, בטרם יעלו איברי הקרבן למזבח, יש להדיח את האיברים. שני מקומות היו מיועדים להדחת איברי הקרבן: א. לשכת המדיחים*. ב. שולחנות* של שיש בבית המטבחים*[2].

בלשכת המדיחין שוטפים את הכרס משאריות המזון עד שתהיה נקיה. את הקרביים ואת יתר הבשר מדיחים בשולחנות של שיש שבעזרה לפחות שלוש פעמים[3]. השטיפה נעשית במים אך ניתן להדיח גם ביין או בכל משקה אחר. יש אומרים שבלשכת המדיחין רוחצים את הקרביים, ובשולחנות של שיש את בשר הקרבן[4]. לעומת זאת, יש דעה, שבלשכת המדיחין רוחצים את הכרס והדחה ראשונה של הקרביים, ובשולחנות של שיש מדיחים את שאר ההדחות של הקרביים ויתר הבשר[5].


שולחנות להדחת אברי הקרבן

בתמונה נראה בית המטבחיים מצפון למזבח, ובו שמונה שולחנות של שיש. השולחנות נקבעו בין הננסים (עמודים) לרחיצת אברי הקרבן לאחר הניתוח וההפשט.

[1] ויקרא א, ט.

[2] במשנה תמיד ד, ב; וכן שקלים ו, ד; נאמר, שאת הקרבן היו מדיחים על שולחנות השיש שבעזרה. ואילו במידות ה, ג; נאמר, שאת הקרביים היו מדיחים ב'לשכת המדיחין'. לכאורה קיימת סתירה בין המשניות, ועל כך נאמרו הדעות דלהלן.

[3] רמב"ם מעשה קרבנות ו, ו; הגר"א בביאור המשנה למידות ה, ג.

[4] תוספות יומא יט, א; ד"ה 'ששם'.

[5] תוספות יום טוב לתמיד ד, ב.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש