דרך רחוקה


דרך רחוקה: אדם שהיה בדרכו להקריב קרבן פסח, והתברר בערב פסח שהוא 'בדרך רחוקה' ולא יוכל להגיע לזמן הקרבת הקרבן לירושלים ולעזרה, אינו מקריב פסח ראשון, אך מצוה עליו להקריב פסח שני. עיין ערך 'פסח שני'.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש