גיגיות של זהב


גיגיות של זהב: קערות זהב גדולות, שהוכנו לצרכים שונים במקדש.

בחג הסוכות השתמשו בגיגות אלו לשמירת הערבות לבל יתייבשו ויכמשו. בערב שבת של שביעי של ערבה* היו ממלאים בהן מים ושמים בהן ערבות עבור הקהל[1]. עיין ערך 'ערבה: זקיפתה ונטילתה'.


גיגיות הזהב בסוכות

גיגיות זהב היו במקדש לצורך מיוחד, כגון, לשמירת רעננות הערבות עבור שביעי של חג שחל בשבת. בציור נראה כיצד נוטלים ערבות מגיגיות אלו בשבת (סוכה מה, א).

[1] ראה רמב"ם הלכות לולב ז, כא – כב. ובנושאי כלי הרמב"ם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש