בית המקדש


בית המקדש: בית לה' בירושלים בהר המוריה, בו מקריבים קורבנות.

עיין ערכים: משכן, מדות, בנין המקדש - מצות עשה. בית ראשון, בית שני, בית שלישי, לשכות, כלים, מזבח.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש