בית דילפה


בית דילפה: חלל בתקרת המקדש, בגובה שתי אמות, בין הכיור לבין קורות הארז[1], ראה ערך 'תקרה'.

[1] משנה מידות פ"ד מ"ו, רמב"ם הלכות בית הבחירה פ"ד ה"ג.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש