אמלתראות


*אמלתראות: קורות עץ מעל פתח האולם.

מעל פתח האולם* היו משוקעים בעובי הכותל אמלתראות, כלומר, קורות עץ עבות ממין הנקרא 'מילת'[1]. קורות אלו היו מעוטרות ונועדו לנוי ולרומם את בית ה'[2], כמו כן נועדו לחיזוק הכותל[3].

חמש אמלתראות מעץ ארז היו קבועות זו מעל זו מעל גבי פתח האולם. האמלתרא התחתונה היתה קבועה במשקוף הבנין כשהיא עודפת אמה מן הפתח מכל צד,זאת, לחיזוק הכותל והמשקוף, וכן לנוי ותפארת המקדש. אורכה של אמה זו היה עשרים ושתים אמה, ומעליה אמלתרא נוספת, הארוכה מן האמלתרא שמתחתיה אמה מכל צד, ונמצא אורכה עשרים וארבע אמות. בכך הגיעה האמלתרא העליונה במידתה לשלושים אמה. בין כל אמלתרא ואמלתרא היה נדבך של אבנים[4].

יש מפרשים, ש'אמלתראות' שבמקדש ענינן, לא רק חיזוק ונוי לבנין, אלא בלטו החוצה לכיוון העזרה, כדי שישמשו כגגון לכהנים הנכנסים להיכל בימות החמה ובימות הגשמים[5].


אמלתראות מעל פתח האולם

מעל פתח האולם נראות חמש אמלתראות זו למעלה מזו (ראה ציור). אמלתראות אלו היו עשויות עץ ומשמשות כמין גג המצל על הפתח.

[1] משנה מידות ג, ז. עירובין ג, א. ועיין שם פירוש, שהיו בקורות אלה חלונות ובהן קינים, או ציורים של קיני עופות שהיו מושכים את העין.

[2] רא"ש. וראה רמב"ם בפירוש המשנה מידות שם, וכן תפא"י שם ג יכין אות עא.

[3] ויקרא רבה יז, א. וראה שם: 'ובריא אולם', שהכוונה היא לכותל האולם שהיה בריא וחזק עקב הקורות הארוכות הקבועות בו.

[4] משנה מידות שם וברטנורא שם.

[5] רמב"ם מידות שם.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש