אונקליות


אונקליות: ווים של ברזל הקבועים בראש הננסים*.

בבית המטבחיים* היו שמונה עמודים. בראש העמודים היו לוחות מעץ ארז ובהם קבועים ווים של ברזל שראשיהם כפופים, ונקראים – אונקליות. עליהן היו תולים את הקרבן ומפשיטים את עורו בטרם הקטרתו על גבי המזבח[1].


נאמר במשנה בתמיד, כי לכל עמוד ועמוד בבית המטבחיים, היו שלשה סדרים של אונקליות. יש מפרשים שבכל עמוד בצד אחד היו שלש אונקליות זו למעלה מזו, וכך מארבעת צדדיו[2]. ויש אומרים שהאונקליות היו משלשה צדדים בלבד: בצפון העמוד, במזרח ובדרום, חוץ מצד מערב, זאת, כדי שמפשיט הקרבן לא יעמוד כשאחוריו למקדש[3].

הננסים והאונקליות

שלשה סדרים של אונקליות נקבעו בננסים. בציור נראה הקרבן תלוי על האונקליות התחתונות, והכהן פושט את עור הקרבן.

[1] מידות ג, ה.

[2] רע"ב שם, מלאכת שלמה שם.

[3] תיו"ט שם בשם ראבי"ה. וכן תפא"י אות נח משמו.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש