איל העם


איל העם: במהלך עבודת יום הכיפורים* מביא הכהן הגדול בין קרבנות היום איל שהוא קרבן העם.

נאמר בויקרא (טז, ג) בענין סדר עבודת יום הכיפורים, להביא שני אילים לקרבן: האחד - מאת הכהן הגדול, והשני - מאת העם, ככתוב: 'בְּזֹאת יָבֹא אַהֲרֹן אֶל הַקֹּדֶשׁ: בְּפַר בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלָה... וּמֵאֵת עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יִקַּח שְׁנֵי שְׂעִירֵי עִזִּים לְחַטָּאת וְאַיִל אֶחָד לְעֹלָה'. לעומת זאת, בבמדבר (כט, ז) שם נזכרים מוספי החגים נאמר: 'וּבֶעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי... וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה לה'... אַיִל אֶחָד'. יש מקום לומר, שמדובר באיל שלישי, ובהתאם לכך יביא העם שני אילים בנוסף לאיל הכהן הגדול? - או שמא האיל הנזכר בבמדבר, הוא איל העם הנזכר בויקרא, לפיכך יביא העם איל אחד בלבד?

כמה אילים מביאים ביום הכיפורים? נחלקו התנאים בשאלה: האם האיל הנזכר בסדר העבודה של הכהן הגדול בפרשת אחרי מות, הוא אותו איל הנזכר בפרשת פנחס בפרשת המוספים? - דעת רבי היא, שמדובר בשתי הפרשיות באותו איל. לעומת זאת, דעת ר' אלעזר בר' שמעון שהם שני אילים שונים, ולדעתו צריך להביא שלשה אילים בעבודת יום הכיפורים[1].

הרמב"ם פסק כרבי. ולשיטה זו הקריבו שנים: אילו של כהן גדול* ואיל העם[2].


איל העם

בציור נראים קרבנות יום הכיפורים וביניהם שני אילים (בציור משמאל למעלה) והם - איל כהן גדול ואיל העם וכדעת רבי.

זמן הקרבתו: איל העם קרב על גבי המזבח בצאת הכהן הגדול מקדש הקדשים בתום העבודה המיוחדת ליום הכיפורים. לאחר שהחליף הכהן את בגדיו בבית הטבילה* מבגדי לבן לבגדי זהב, מקריב תחילה את 'איל כהן גדול'*, ולאחריו את 'איל העם'[3]. המקור לכך בפסוק: 'ויצא [מקודש הקדשים] ועשה את עולתו ואת עולת העם'[4].

נסכי האיל: שני עשרונים סולת, שלישית ההין* שמן ושלישית ההין יין[5].


[1] יומא ע, ב.

[2] רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים א, א.

[3] רמב"ם הלכות יום הכיפורים סוף פרק ד.

[4] ויקרא טז, כד. יומא עא, א.

[5] במדבר טו, ו. מנחות צא, ב. רמב"ם הלכות מעשה קרבנות ב, ד.האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש