אין בודקים מן המזבח ולמעלה


אין בודקים מן המזבח ולמעלה: כהן המשרת על גבי המזבח הרי הוא בחזקת כהן מיוחס*, שכן נבדק על ידי בית דין הגדול ונמצא כשר[1]. ראה ערך 'כהנים מיוחסים'.

[1] פסחים ג, ב. משנה קידושין עו, א. רמב"ם הלכות איסורי ביאה כ, ב.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש