אוטם


אוטם: יסודות בנין המקדש.

מבנה המקדש נחלק לשלושה: האוטם, ההיכל והעליה. האוטם, הוא יסוד המקדש[1], והסבירו המפרשים, שהיה בסיס מוצק מאבן לבנין כולו.

הגדרתו: האוטם הוא בנין אבן אטום בגובה שש אמות[2].

יש אומרים, שנבנה כיסוד הבנין 'אטום סתום' בעומק האדמה, ובולט מעל פני הקרקע שש אמות. אמות אלה הן חלק מגובה ההיכל כולו, שהיה גבוה מעל פני הקרקע מאה אמה[3].

ויש אומרים, שכדי ליישר את פני המדרון ולהעמיד את ההיכל בראש ההר במרכז חצר העזרה, בנו סביב הסלע שבראש ההר כתלים בגובה שש אמות סביב, ויחד עם סלע ההר נקרא המקום 'אוטם', אשר שימש כיסוד לכותלי הבית כולו[4].


האוטם - יסוד המקדש

בתמונה נראה דגם בית המקדש וה'אוטם', הוא היסוד שבתחתית הבנין (השיש הירוק ביסוד הבנין).

[1] מידות ד, ו. והמפרשים שם.

[2] מידות ד, ו.

[3] הרא"ש מידות ד, ו. ד"ה האוטם. רמב"ם הל' בית הבחירה ד, ג. וכן בפירוש המשנה ד, ו. וכן הגר"א שם. וכן בשלטי הגיבורים פ' יד. והכסף משנה הסתפק בפירוש דברי הרמב"ם.

[4] עיין תפארת ישראל מידות ד, ו. בהסברו על דברי הרמב"ם. יכין אות נב ובועז שם. ועיין רבנו שמעיה מידות ד' ו, ודבריו צריכים ביאור.


האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש