חידון המקדש

חידת השבוע:

שבת בהר - בחוקותי

שאלה:

היכן מופיע רמז לבית המקדש בפרשת בחוקותי?

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש - אחת לחודש.

הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

חידון שבוע שעבר:

שבת אמור

שאלה:  

מנה חמשה הבדלים בין לחם הפנים לבין שתי הלחם.

תשובה:

א. לחם הפנים אינו חמץ.

ב. מידותיו [שתי הלחם: ז',ד',ד' לחם הפנים: י',ה',ז'. משנה מנחות יא,ד].

ג. לחם הפנים טעון לבונה ולא שמן. שתי הלחם אינו טעון לא שמן ולא לבונה (משנה מנחות ג,ה).

ד. שתי הלחם שני עשרונים משלש סאים [עשרון לכל לחם]. לחם הפנים כ"ד עשרונים מכ"ד סאים [שני עשרונים לכל לחם].

ה. שתי הלחם נאפה אחת אחת ולחם הפנים נאפה שתים שתים. ו. שתי הלחם נאכל ב' או ג' ימים מיום האפיה. לחם הפנים נאכל בין ט' ימים לי"א יום. 

 

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש