חידון המקדש

חידת השבוע:

שבת שמיני

שאלה:

מנה ב' דברים הנעשים בלילה וקשורים למקדש.

 

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש - אחת לחודש.

הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

חידון שבוע שעבר:

שבת שביעי של פסח

שאלה:  

מנה/י שלשה דברים המשותפים בין מצות פסח ומצות מילה.

תשובה:

א. שתיהן מצות עשה. ב. חייבים עליהן כרת באי קיום המצוה.

ג. בזכותן יצאנו ממצרים. ד. בזכותן עתידים להיגאל

(פרקי דר' אליעזר פכ"ח).

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il
©כל הזכויות שמורות למכון המקדש