חידון המקדש

חידת השבוע:

פרשת במדבר

שאלה:

נר המערבי היה דולק כל היום והוא עדות לישראל ששכינה שורה בישראל (שבת כב,ב).

מהו הנר מערבי (ג' אפשרויות)

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש - אחת לחודש.

הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

חידון שבוע שעבר:

פרשת בהר-בחוקותי

שאלה:  איזה קרבן בעל מום קרב על המזבח?

תשובה:

קרבן מהעוף שאין תמות וזכרות בעוף (זבחים קטז)

וכן לדעת ר"ע אם עלה למזבח – לא ירד (משנה זבחים פד)

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il