חידון המקדש

חידת השבוע:

שבת סוכות

שאלה:

מה היו אוכלים הכהנים במוצאי יום כיפור?

 

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש - אחת לחודש.

הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

חידון שבוע שעבר:

שבת האזינו

שאלה:  

איש העיתי צריך להיכנס לעזרה, לקחת את השעיר המשתלח לעזאזל. מה יעשה איש העיתי אם נטמא?

 תשובה:

בכל זאת, אותו איש עתי נכנס למקדש, נוטל את השעיר ויוצא, שנאמר ביד איש עתי המדברה - ביד זה שהוכן אפילו נטמא.

(רמב"ם עבודת יום הכיפורים ה,כא)