חידון המקדש

חידת השבוע:

שבת משפטים

שאלה:

מהן סוגי המחשבות שיכולות לפסול את הקרבן?

(3 תשובות)

 

 

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש - אחת לחודש.

הפרס יישלח בדואר לכתובת הבית.

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

חידון שבוע שעבר:

שבת יתרו

שאלה:  

מה היוצא דופן ברשימה הבאה, במידה ונפגם המזבח:

א. קדשים שחוטים ולא נזרק דמם.

ב. קדשים שחוטים שנזרק דמם.

ג. קדשים קלים לפני האכילה.

ד. קדשים קלים. 

 

תשובה:

כולם נפסלים משום שנדחו למעט הקדשים החיים, שלא נדחו,

שאין בעלי חיים נדחים, ולכן יקרבו לאחר שהמזבח יתוקן.

(רמב"ם פסולי המוקדשין ג,כב-כה)