חידון המקדש

חידת השבוע:

שבת לך לך

שאלה:  

 מה המשותף לאברהם, תורה ובית המקדש?

 

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש - אחת לחודש.

הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

חידון שבוע שעבר:

שבת נח

שאלה:  

מיהו בן נח שזכה שנבנה בית המקדש בחלקו?

תשובה:

מלכיצדק לפי חז"ל הוא שם, וזכה שנבנה בית המקדש בחלקו, וקראו שלם

(מדרש תהילים עו)

 

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il