חידון המקדש

חידת השבוע:

שבת וארא

שאלה:  

 האם היה דישון מזבח הקטורת בבין הערביים?

 

 

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש - אחת לחודש.

הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

חידון שבוע שעבר:

שבת שמות

שאלה:  

מי חייב בבניין המקדש?

תשובה:

מצוות בניין המקדש מוטלת על הציבור ולא על כל איש (רמב"ם סוף עשה בספר המצוות). מכל מקום כולם חייבים לבנות ולעזור בגופם וממונם:

אנשים ונשים [ואין זו מצוות עשה שהזמן גרמא]

ואין מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין המקדש

(רמב"ם בית הבחירה א,יב).

 

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il