חידון המקדש

חידת השבוע:

שבת ואתחנן

שאלה:

נחמו נחמו עמי. נחמו נאמר פעמיים.

על מה צריך להתנחם פעמיים אחרי תשעה באב?

 

יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש - אחת לחודש.

הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

 

התשובה תפורסם באתר ביום רביעי.

חידון שבוע שעבר:

שבת דברים

שאלה:  

כמה כהנים גדולים שימשו בימי בית ראשון

וכמה שימשו בימי הבית השני?

 

תשובה:

בימי הבית הראשון היו י"ח כהנים גדולים, ובימי הבית השני שמונים

או פ"א או פ"ב או פ"ג (תוס' יומא ט.)