מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

ווי העמודים: יתד בצורת האות 'ואו', שהיתה קבועה בראש כל עמוד מעמודי חצר-המשכן*.

הווים וצורתם: נאמר בתורה בהקשר לקלעי החצר: "ווי העמודים וחשוקיהם כסף"[1], ופירשו חז"ל, שהווים עשויים בצורה ישרה כדוגמת האות 'ואו'[2]: וכן...

וידוי: מצות וידוי שאדם מקיים במקדש, מתקיימת בעת הבאת קרבנו על חטאו.

מצות התשובה כוללת בתוכה שלבים אחדים, כגון, עזיבת החטא, החרטה, הכניעה במעשה ועוד[1], כשהוידוי הוא המסכם את תהליך התשובה. עיקר הוידוי הוא בדיבור, כלומ...

וידוי כהן גדול ביום הכיפורים: וידוי הכהן הגדול ביום הכיפורים יחד עם העם המתוודה עמו.

נאמר בתורה: "וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל עדת ישראל"[1]. ומכאן למדו חז"ל: "וכיפר בעדו" – הכוונה היא לוידוי דברים[2]. שלשה וידויים מ...

וידוי מעשר: הודעה של האדם לפני ה' בחג הפסח במקדש, כי נתן את כל המעשרות כתיקונם.

מצוות עשה להתוודות לפני ה' במקדש, אחרי שאדם מישראל מסיים לעשר את כל התרומות והמעשרות שנתחייב בהן, ונתנם לכהן, ללוי, ליתום ולאלמנה, שנאמר...

ולד הטומאה: טומאה שבאה לעולם, כתוצאה מטומאה חמורה, הנקראת 'אב הטומאה'.

בדברי חז"ל נמנו אבות טומאה רבים ושונים, כגון, טמא מת, המטמא אדם וכלים, כך גם שרץ אף הוא מטמא אדם וכלים, ורבים כיוצא באלה[1]. אב הטומאה המטמא אדם...

ולדות קדשים: קדושת בהמות שנולדו לאם שהוקדשה לקרבן.

נושא הנדון בדברי חכמים הוא, מה דינו של ולד הנולד לבהמה שנתקדשה, שכן, כלל הוא בהלכה: 'גידולי הקדש* – כהקדש'. כן אמרו: "ולדות קדשים - כיוצא בהם"[1], והולד קדוש מבטן ומ...

ותיקין במקדש: הזמן בו היו קוראים קריאת שמע במקדש – 'זמן הנברשת'.

הילני המלכה* עשתה נברשת* של זהב על פתח ההיכל. הנברשת נועדה לסימן, ובשעה שהשמש זורחת ממזרח  וקרניה פוגעות בנברשת, ניצוצות יוצאים ממנה, וכך יודעים הנמצאי...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il