מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

יאשיהו: מלך יהודה הששה עשר – מחדש המקדש ומכנס את כלל שבטי ישראל לחוג את הפסח במקדש.

יאשיהו, בנו של אמון, עלה על כיסא המלוכה בגיל שמונה, ומלך שלשים ואחת שנה על ירושלים. חכמים אמרו עליו, שלמרות שאביו הרשיע, צמח ממנו בן...

יהוידע הכהן: שימש ככהן הגדול בימי בית ראשון בימי המלך יואש.

מבין עשרים הכהנים ששימשו בכהונה גדולה בימי בית ראשון, נמנה יהוידע שמיני במספר ככהן גדול[1]. יהוידע היה חתנו של יהורם מלך יהודה, והוא ואשתו יהושבעת פעלו  לחי...

יהושע בן חנניה: מחכמי המשנה בימי בית שני, ובעת החורבן, וממורי ההלכה של הבית השלישי.

יהושע בן חנניה נמנה על חכמי המשנה בסוף ימי בית שני, כן נמנה על הלויים המשרתים במקדש. חכם זה ראה את הבית השני בבניינו ובחורבנו, ואף ר...

יהושע בן יהוצדק: שימש ככהן גדול בראשית ימי הבית השני

יהושע בן יהוצדק היה הכהן הגדול בימי שיבת ציון, עם העליה מבבל בראשית ימי הבית השני. מפשט הכתובים נראה שראה את הבית הראשון בהדרו, ראה את חורבן הבית, גלה לבבל, ומשנית...

יהושפט: ממלכי יהודה, בונה ה'חצר החדשה' במקדש, וממנו למדים הלכות תפילה בעת צרה במקדש.

בין מלכי יהודה הנזכרים לטובה בדברי הנביאים, אשר עשו את הישר בעיני ה', נזכר יהושפט בן אסא, המלך השישי ממלכי בית דוד. יהושפט העמיד שו...

יואש בן אחזיה: מלך יהודה השמיני – מחזק את בדק הבית במקדש שלמה.

יואש[1] בן אחזיה – מלך יהודה, עלה על כסא מלכותו בגיל שבע, ומלכותו נמשכה ארבעים שנה. רוב ימיו היה יואש מלך צדיק שהלך בדרך ה'. בין מעשיו הטובים בולטת דאגתו...

יובל: שנת החמישים הנקבעת בסוף ספירת שבע שמיטות.

מצוות אחדות נאמרו בשנת היובל: א. עבודת הקרקע אסורה בה כמו בשנת השמיטה. ב. הקרקעות בארץ ישראל וכן הבתים בכפרים חוזרים בשנה זו לבעליהם המקוריים. ג. הלויים שלא פדו את ביתם...

יוחנן בן זכאי: מגדולי החכמים בתקופת ימי בית שני ובעת החורבן, ונשיא הסנהדרין ביבנה.

רבן יוחנן בן זכאי היה מגדולי חכמי ישראל בשלהי ימי הבית השני ובעת חורבן הבית. נמנה על תלמידי הלל הזקן, אשר אמר עליו, שיהיה: "אב לחכמה...

יוחנן בן פינחס: האיש הממונה לגבות תשלום ממביאי הקרבן תמורת הנסכים.

חמישה עשר ממונים היו במקדש על הלשכות השונות וביניהם היה כהן הממונה על ה'חותמות'[1]. מבין הממונים התפרסם במיוחד יוחנן בן פינחס בצידקותו וביושרו, ולפיכ...

יוחנן כהן גדול: בן למשפחת החשמונאים* שהיה כהן גדול* ונשיא העם למעלה משלושים שנה[1].

יוחנן כהן גדול היה נכדו של מתתיהו החשמונאי, ובנו של שמעון. בימיו התחולל מאבק על המנהיגות בארץ ישראל. יוחנן הצליח להתגבר על המתנכלים...

יולדת - טהרתה וקרבנותיה: דין אשה יולדת, שהתורה קבעה לה סדרי טומאה וטהרה מיוחדים, וכן הבאת קרבנות לאחר טהרתה.

נאמר בתורה: "אשה כי תזריע וילדה זכר - וטמאה שבעת ימים... ושלושים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה; בכל קודש לא...

יום הכיפורים במקדש: נוכחות אנשי ירושלים בעת עבודת כהן גדול והשתתפותם במהלך העבודה.

ביום הכיפורים היתה בירושלים תכונה מיוחדת סביב עבודת כהן גדול במקדש, כשיושבי ירושלים ועולי הרגל מכינים עצמם להיות נוכחים בשלבי העבודה...

יוסף בן מתיתיהו: כהן במקדש בשלהי ימי בית שני, ומתעד מלחמת היהודים ברומאים והחורבן.

יוסף בן מתתיהו הכהן, נולד בירושלים כבן למשמרת יהויריב, והיה בן שלושים ושתים בעת החורבן. יוסף השאיר אחריו ספרים המתארים את תקופת בית ש...

יוצא דופן: ולד שיצא מאמו שלא דרך הרחם אלא בחיתוך הבטן, לענין קדשים.

חז"ל למדים מהפסוקים, שיש הבדל בדין, בין ולד היוצא דרך הרחם בלידה רגילה, לבין היוצא על ידי חיתוך דופן הבטן, בין אם מדובר באדם שנולד באופן זה או בהמה...

יותרת הכבד: אחד האיברים הפנימיים בבהמה, והוא מאימורי הקרבנות הקרב על גבי המזבח.

השם 'יותרת הכבד' נזכר כמה פעמים בתורה כאחד מחלקי האימורים הקרבים על המזבח. פעמים שהדבר מופיע בשם - "יותרת הכבד"[1], ופעמים בשם – "היותרת...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il