מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

לא יזח החושן: איסור מן התורה לנתק את החושן מעל האפוד בשעת העבודה.

החושן* והאפוד* הם מבגדי הכהן הגדול, ומצות התורה היא, שיהיו מחוברים זה לזה בעת העבודה. לאו מיוחד נאמר בתורה בעניין חיבור זה, שלא יתנתק החושן מעל האפוד,...

לא תטע אשרה: אסור לטעת אשרה או עץ במקדש סמוך למזבח.

נאמר בתורה: "לא תטע לך אשרה כל עץ, אצל מזבח ה' אלהיך אשר תעשה לך"[1]. לאו זה כולל שני איסורים: איסור אחד, לטעת אשרה לעבודה זרה בצד המזבח, איסור זה תחולתו החל משעת נ...

לא תעשון כן: איסור נתיצת אבנים מן המזבח או מן העזרות.

מצינו בתורה ציווי לשבר את המזבחות והמצבות שנבנו לשם עבודה זרה. שם מוסיפה התורה אזהרה: "לא תעשון כן לה' אלוהיכם"[1]; ולומדים מכך חז"ל, שיש איסור לנתץ אבן מהמזבח או...

לאוים שבמקדש: מצוות לא תעשה הקשורות למקדש.

שלש מאות שישים וחמשה לאוים יש בתורה. מתוכם קרוב לתשעים לאוים - כרבע מכלל הלאוים – מתקיימים במקדש ובמהלך העבודה. עובדה זו מלמדת על הקביעה של הרמב"ם שהמקדש הוא 'תכלית התורה' ו...

לבונה: צמח ריחני - אחד מסממני הקטורת ומרכיב מרכזי ברוב המנחות.

השימוש בלבונה בעבודת המקדש מצוי בכמה וכמה קרבנות. הלבונה נדרשת לקטורת בכמות גדולה של שבעים מנה. שימוש נוסף בלבונה במקדש, נעשה ברוב המנחות הקרבות על גבי ה...

לבישת הבגדים: מצות לבישת בגדי כהונה וסדר לבישתם.

הכהנים נצטוו ללבוש בגדים מיוחדים לכבוד עבודתם במקדש, ארבעה בגדים לכהן הדיוט*, ושמונה בגדים לכהן גדול*. בחנוכת המשכן* נקבע סדר מיוחד ללבישת בגדי הכהונה באמצעות משה רבינ...

לוג: מידת נפח למדידת שמן ומים במקדש.

בבית המקדש היו שבעה כלים המיועדים למדידת הנפח של דברים לחים – נוזלים – כגון שמן ויין, וביניהם כלים המכילים: לוג, חצי לוג ורביעית הלוג[1]. מידות אלו נדרשו לצורך הדלקת המנורה הכנת מ...

לוג שמן של מצורע: לוג שמן שמביא המצורע ביום השמיני לטהרתו יחד עם שאר קרבנותיו.

לאחר שהמצורע נרפא מצרעתו מתחיל תהליך טהרת המצורע*. ביום השמיני לטהרתו, עולה המצורע לבית המקדש ומביא את קרבנותיו. אחד הקרבנות שחייב המצורע...

לוחות הברית: שני לוחות אבנים שניתנו למשה בסיני ומונחים בארון הברית בקדש הקדשים.

נאמר בתורה: "ויאמר ה' אל משה: עלה אלי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם"[1]. על לוחות אלו כתב ה' את ע...

לוי: אחד משנים עשר השבטים - ובני השבט הובדלו להוראת התורה ולעבודת המקדש.

מבין השבטים נמנה לוי כבן השלישי של יעקב אבינו[1]. עוד בימי יעקב הובדל שבט לוי ללמד את עם ישראל את דרך ה' ומצוותיו, "ויעקב אבינו הבדיל את לוי ומ...

לול: המושג 'לול' נזכר בבית המקדש במובנים שונים, כגון: מדרגות העולות בעיגול, וכן פתח בגג, או גם תא קטן.

הביטוי 'לול' בלשון חז"ל עניינו - מבנה עץ או פתח. באשר לבית המקדש הראשון מצינו את המושג 'לול' בעניין התאים שסביב ה...

לולאות: טבעות מחוטי תכלת ששימשו לחיבור יריעות המשכן.

המשכן היה מכוסה בשתי שכבות של יריעות גדולות, האחת היתה עשויה צמר ופשתים ונקראה 'יריעות המשכן'*. אלו חוברו באמצעות חמישים לולאות תכלת, אשר חוברו זו לזו באמצעות קרסי...

לולב במקדש: מצות נטילת לולב ומיניו במקדש.

נאמר בתורה: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר... ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים"[1]. מפסוק זה למדו חכמים, שמצות נטילת לולב ומיניו נוהגת שבעה ימים 'לפני ה' אלוהיכם', כלומר...

לחם הפנים: מנחת ציבור, והיא שתים עשרה חלות* המונחות על שולחן לחם הפנים* שבהיכל משבת לשבת.

נאמר בתורה: "ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד"[1], וכן נאמר: "ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני ה'"[2]. מכאן מצות עשה להכין ולס...

לחמי תודה: ארבעים לחמים שמביא המקריב כחלק מקרבן התודה המובא במקדש.

נאמר בתורה: "אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן. על חלות לחם חמץ י...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il