מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

צאן: כינוי לבהמות דקות, עיזים וכבשים, שמהם ניתן להקריב קרבן על המזבח.

בתורה נאמר: "מן הבקר מה הבהמה ומן הצאן תקריבו את קרבנכם"[1]. המושג 'צאן' הוא שם כללי למשפחת הבהמות הדקות: הכבשים והעזים[2]. חכמינו ז"ל למדו מקרבן...

צדוק הכהן: כהן גדול מזרע פנחס בן אלעזר, שכיהן בימי דוד ושלמה. היה שותף להקמת המקדש ולהמלכת שלמה למלך.

צדוק בן אחיטוב היה כהן מראשית ימי דוד המלך[1], לצד אביתר ובנו אחימלך מבית עלי שמצאצאי איתמר[2]. עוד בהיותו "נער גי...

צופים: כל מקום סביב ירושלים ממנו ניתן לצפות אל מקום המקדש.

המושג 'מן הצופים ולפנים', נזכר בקשר להלכות שונות, הנוגעות לבאים לירושלים וליוצאים ממנה. קיים הבדל להלכה בין מקום שממנו רואים את המקדש, לבין מקום שאינו נראה מ...

ציבור ויחיד: חיוב הציבור והיחיד בקיום מצות בנין המקדש והחזרת העבודה למקומה.

מצות בניין המקדש מעצם טבעה שייכת לציבור, כלומר, הכהנים הלויים וכלל ישראל. כמובן, מוטל הדבר על בית הדין של הדור להפעיל את הציבור להקמת המקדש....

ציפורי מצורע: שתי ציפורים שהמצורע מביא ביום טהרתו; האחת נשחטת והשנייה משתלחת.

המצורע קשור למקדש, שכן, כניסתו למקדש תלויה בטהרתו. לאחר שהמצורע נרפא מצרעתו, מתחיל תהליך טהרתו. השלב הראשון של תהליך טהרת המצורע* הוא, הבא...

ציפורן: אחד מסממני הקטורת.

נאמר בתורה: "קח לך סמים: נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה"[1]. ה'שחלת' הנזכרת בפסוק מזוהה בכתבי ראשונים ואחרונים עם ה'צפורן' שבדברי חז"ל[2].

מקור השם: יש אומרים שהשחלת נקראת 'צי...

ציץ:  תכשיט זהב הנתון על מצחו של כהן גדול ובו כתוב שם ה'.

נאמר בתורה: "ועשית ציץ זהב טהור, ופתחת עליו פתוחי חותם קודש לה'"[1]. ציץ הזהב, הנקרא בתורה גם 'ציץ נזר הקודש'[2], הוא אחד משמונת הבגדים של הכהן הגדול[3]. פרט...

צלוחית זהב: כלי שרת המיועד לשאיבת מים ממעין השילוח למצות ניסוך המים על גבי המזבח בחג הסוכות.

המשנה מתארת כיצד היו מביאים מים ממעיין השילוח*, לקיום מצות ניסוך המים על גבי מזבח העולה. המים נשאבו מן המעיין באמצעות צלוחי...

צלצל: אחד מכלי הנגינה שהיו במקדש.

הצלצל, נקרא גם מצלתיים[1], הוא כלי נגינה עשוי נחושת[2]. הנגינה בכלי זה נעשית באמצעות שני כלים שהמנגן מכה זה על זה וביחד משמיעים צליל הנשמע למרחוק[3].

השימוש במצילתיים בתקופת נדודי האר...

צמיד פתיל:  מכסה הצמוד לכלי ומהודק אליו, ובכך מגן עליו ועל מה שבתוכו מלהטמא.

נאמר בתורה: "וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא"[1]. כלומר: רק כיסוי מהודק, המחובר וצמוד לכלי, או על ידי חומר מדבק, או באמצעות פתי...

צנצנת המן: כלי מיוחד, שנצטווה משה לתת בתוכו מן המן שירד לישראל במדבר לזיכרון לדורות.

כשהיו ישראל במדבר ניזונו על ידי המן שירד להם משמים. עם רדת המן, נצטווה משה לתת ממנו מן כדוגמא לדורות, ולהניחו בצנצנת למשמרת בקודש ה...

צפון: חצר העזרה מצפון למזבח, המקודשת לעניין שחיטת קדשי הקדשים.

נאמר בתורה בפרשת קרבן העולה*: "ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה' "[1]. המושג 'ירך המזבח' עניינו: הצד החיצון[2] למזבח, שהוא בצפון, בניגוד למונח 'פני המ...

צרי: שמן אפרסמון – סממן אחד מתוך אחד עשר סממני הקטורת.

נאמר בתורה בעניין סממני הקטורת: "קח לך סמים נטף, ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה"[1]. "נטף" האמור בתורה, נקרא בדברי חז"ל בשם - 'צרי'[2]. במדרש נקרא סממן זה בשם: "בלסם...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il