מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

ראיית פנים: נוכחות ישראל בעזרה* בזמן הרגלים.

נאמר בתורה פעמים אחדות: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך"[1], כלומר, יש להיראות לפני ה' ברגלים בעזרה. מצות 'ראייה' כוללת הבאת קרבן ביום טוב הראשון של חג, ככת...

ראש בית אב: ממונה המופקד על משפחת כהנים או לויים, ואחראי על עבודת בני המשפחה ביום עבודתם במקדש.

הכהנים והלויים נחלקו לעשרים וארבע משמרות, על פי משפחותיהם. כל משמר שירת בתורו שבוע אחד. עבודתם החלה בשבת בהקרבת קרבן תמי...

ראש הכנסת: הממונה על סדרי בית הכנסת שבהר הבית.

'ראש הכנסת' הוא מן הממונים במקדש, האחראי על סדרי בית הכנסת בהר הבית בסמוך לעזרה[1]. ממונה זה הוא הקובע בכל ענייני בית הכנסת לעולי הרגל הרבים, כגון: מי יעבור לפני התיבה,...

ראש השנה: 'יום תרועה' במקדש מתקיים בשופר וחצוצרות, ובהבאת קרבנות מיוחדים ליום זה.

ראש השנה שימש כתאריך התחלה למאורעות חשובים בתולדות האומה. כן מוגדר ראש השנה כ'יום דין' וכ'יום הזכרון', ונתייחד במקדש בתקיעת השופר המתק...

ראש חודש: היום הראשון בחודש, ודיניו במקדש.

בית הדין הגדול מקדשים את החודש במקדש על פי עדים. עם הכרזת החודש מקריבים הכהנים קרבן מוסף המיוחד ליום זה, ותוקעים בחצוצרות תקיעות מיוחדות. הלויים על הדוכן שרים שיר של יום מיו...

ראש מעמד: הממונה על מעמד מעשרים וארבעה מעמדות ישראל.

על כל אחד מעשרים וארבעה מעמדות ישראל* היה ממונה, אשר היה נקרא 'ראש המעמד'[1]. מתפקידו היה להכין את עולי הרגל לעלייה לירושלים. כמו כן הועידו לו תפקיד במקדש להעמיד א...

ראשית הגז: גזיזת הצמר ונתינתו לכהן כאחד מעשרים וארבע מתנות כהונה.

מצוה מן התורה על אדם מישראל, וכן לוי שגוזזים צמר מכבשיהם, לתת לכהן מתנה מצמר זה, ככתוב: "וראשית גז צאנך תיתן לו"[1]. מתנה זו היא אחת מעשרים וארבע מתנו...

רבובה: כמין גומחה במערב הכבש שבה מניחים פסולי חטאת העוף.

מקום היה בגופו של הכבש בצדו המערבי, כעין גומחה ובו היו מניחים קרבנות חטאת העוף שנפסלו ומשם היו נוטלים אותם לשריפה.

הרבובה מקומה ותפקידה: במשנה מתואר מקום מיוחד...

רבוכה: מנחה* העשויה מסולת*, הנחלטת תחילה במים רותחים, ומטוגנת בשמן רב.

בשני מקומות בתורה נאמר, שיש להביא מנחה 'מורבכת'. בלשון חכמים שם מנחה זו -  'רבוכה'[1], ומבואר בדברי חז"ל, שתוכן המושג עניינו – מנחת סולת, המטוגנת...

רובד: שורת אבנים ברצפת העזרה ובכותלי המקדש.

במקומות שונים במשנה נזכרים 'רובדים' שהיו במקדש, כלומר, שורת מרצפות ברצפת העזרה. כמו כן נזכרים 'רובדים' בבית המוקד, דהיינו, יציעים ללינת זקני הכהונה. כן נזכר מושג זה באשר למ...

רובע: בהמה, כגון שור, שרבע אשה, הרי זה אסור בהקרבה על המזבח.

מבוא: בהמה, כגון, שור, איל או עז, שרבע אשה, נקרא בפי חז"ל 'רובע', ובכך נאסר להקרבה על גבי המזבח. בהמה זו מוגדרת כ'רובעת', במידה שהאשה שנרבעה גדולה מגיל שלש...

רחל: כבשה נקבה בשנתה השניה, הקרבה כקרבן שלמים.

במשפחת הכבשים ישנם שני זוגות: כבש* וכבשה, איל* ורחל*. הרחל היא כבשה בוגרת בשנתה השניה. רחל, אינה קרבה בשאר הקרבנות הקרבים על גבי המזבח, אלא כקרבן שלמים.

הקרבנות שיכולים ל...

רימונים: עיטורים העשויים כרימונים קטנים ותלויים בשולי המעיל.

נאמר בתורה: "ועשית את מעיל האפוד... ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שוליו סביב, ופעמוני זהב בתוכם סביב. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון,...

ריצוי ציץ: קרבן שנטמא וכן ישראל שנטמאו, ומקריבים את קרבנם בטומאה - הציץ מרצה ומכפר על מביאי הקרבן.

הציץ שנשא הכהן הגדול על מצחו, עיקרו - תוספת קדושה לכהן הגדול. עם זאת נועד לציץ תפקיד בהקרבת הקרבנות, ככתוב: "והיה על...

רך וענוג: דיני איסטניס במקדש.

המושג 'רך וענוג' נזכר בפרשת התוכחה, בין תשעים ושמונה הקללות שנאמרו שם, ככתוב: "האיש הרך בך והענוג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו"[1]. מדובר באדם מפונק בטבעו, שדעתו קצה בדבר מאוס[2]. בלשון...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il