מגילת המקדש

לחצו על האות

:המתאימה לסינון

אברי הבהמה: מנין אברי הבהמה לצורך ניתוחם והעלאתם על גבי המזבח.

נאמר בתורה: 'והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחיה... וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים... אשר על המזבח'[1]. מצות הקרבת הקרבן כוללת ני...

אגריפס: מלך ממלכי בית שני - מצאצאי הורדוס.

אגריפס נזכר רבות בספרות חז"ל ובספרות המחקרית. מן המקורות השונים עולה, כי היו שני מלכים בשם 'אגריפס': אב ובנו. אגריפס האב מלך בשלהי תקופת הבית, ואילו אגריפס הבן מלך ערב החורב...

אדם הראשון: ראשון מקריבי הקרבן לפני ה' בהר המוריה.

נאמר בתורה: 'וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה'[1], ואמרו חז"ל, שאדם הראשון נברא מאדמת המזבח שבהר המוריה: 'מלא תרווד אחד נטל הקב"ה ממקום המזבח וברא בו אדם הראשון,...

אדנים: יציקות כסף ונחושת כבדות, אשר שימשו כיסוד ובסיס לקרשי המשכן ועמודי החצר.

במלאכת המשכן מצאנו שני סוגי אדנים: א. האדנים לקרשי המשכן, אשר נאמר בהם: 'וארבעים אדני כסף תחת עשרים הקרש, שני אדנים תחת הקרש האחד'[1]. כל...

אהרן: הכהן הגדול הראשון ואבי שושלת הכהונה בישראל.

אהרן הכהן, אחיו של משה רבינו*, שימש כמנהיג בישראל וכנביא עוד בהיות ישראל במצרים. כלשון חז"ל: 'אהרן היה במצרים ומתנבא להן לישראל, שעתיד הקב"ה לגאול אותם'[1]. מדברי חז"...

אוטם: יסודות בנין המקדש.

מבנה המקדש נחלק לשלושה: האוטם, ההיכל והעליה. האוטם, הוא יסוד המקדש[1], והסבירו המפרשים, שהיה בסיס מוצק מאבן לבנין כולו.

הגדרתו: האוטם הוא בנין אבן אטום בגובה שש אמות[2].

יש אומרים, שנבנה כיסוד...

אויר: קרבנות ושאר קדשים הנמצאים באויר ירושלים והמקדש – ודינם להלכה

הלכה היא, שהקרבנות והקדשים נאכלים על גבי הקרקע המקודשת של ירושלים. כך גם באשר לשחיטה, וכן קבלת הדם ואכילת קדשי קדשים - אלו מתקיימים בקרקע העזרה שבמקד...

אולם: אולם כניסה למקדש, מבנה בחזית ההיכל, המשמש מבוא ל'קודש' ולקדש הקדשים.

המבנה המרכזי של המקדש מורכב משלשה חלקים: א. קדש הקדשים* במערב – עבור ארון הברית. ב. ה'קודש', הוא ההיכל* במזרח - עבור הכלים. ג. ה'אולם' - המשמ...

אונן: כהן - או ישראל - שמת לו אחד משבעת הקרובים הנזכרים בתורה, שחובתו להיות בצער ביום הפטירה[1].

אונן הוא אדם האבל על מתו, ונקרא 'אונן' על שם הפסוק 'לא אכלתי באני ממנו[2]'. ומצינו באהרן הכהן, כאשר מתו שני בניו,שנאמר...

אונקליות: ווים של ברזל הקבועים בראש הננסים*.

בבית המטבחיים* היו שמונה עמודים. בראש העמודים היו לוחות מעץ ארז ובהם קבועים ווים של ברזל שראשיהם כפופים, ונקראים – אונקליות. עליהן היו תולים את הקרבן ומפשיטים את עורו בטרם...

אורים ותומים: אבני החושן המאירות, אשר באמצעותן מקבלים מענה לשאלות בעניני כלל ישראל.

שתים עשרה אבני החושן* שעליהן שמות השבטים ושמות האבות, אשר הכילו את כל אותיות ה – א"ב. באמצעותן היו מלכים ומנהיגים בישראל, מפנים שאלו...

אותו ואת בנו: איסור שחיטת בהמה להקרבה וולדה ביום אחד.

נאמר בתורה: 'ושור או שה – אותו ואת בנו – לא תשחטו ביום אחד'. איסור זה, אשר בו יש בו ענין מוסרי[1] נאמר בעיקרו באשר לשחיטת חולין, כלומר, אדם השוחט בהמה, לא ישחט בא...

אזוב: צמח המשמש להזאה על הטמאים.

האזוב, יש לו שימושים אחדים לענין מצות: טהרת המצורע, פרה אדומה, ובפסח מצרים. האזוב הפך לסמל הטהרה, שכך אמר דוד במזמור התשובה: 'תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין'[1].

המצוות שבהן נדר...

אחורי בית הכפורת: החלק המערבי של חצר העזרה.

בחצר העזרה קיים מירווח ברוחב אחת עשרה אמה בין כותל מערבי של היכל* לכותל מערבי של עזרה*[1]. הוזכר בתלמוד בהקשר לעבודות שונות המתקיימות בעזרה, כן צויין כמקום שמירת הלויים, וכ...

אחריות: המתחייב לתת חפץ להקדש – אחראי להביא את התחייבותו למקדש גם אם החפץ אבד או ניזוק.

'אחריות' היא מעין 'ערבות' של הבעלים, כלפי נכסים או הקדשות. המושג 'אחריות' לא נאמר דווקא בהקשר לנדרים ונדבות הניתנים לבית המקדש,...

Please reload

Please reload

האתר הרשמי של “המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש” (ע”ר) - ספק מורשה של משרד הביטחון

  • Facebook Clean
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, העיר העתיקה, ירושלים
טלפון: 02-6264545, פקס: 153-2-6274529
דוא"ל: office@temple.org.il