הנחת אבן הפינה לתפארת ישראל

16
14
11
5
4
13
2
1
12
6